Zahrada v roce 2017

Období po Novém roce bývá tradičně věnováno bilancování.

Kdyby se to mělo shrnout, něčemu se dařilo, něco lehce pospává a jiné zase vyrazilo nad plán. Zahrady se nakonec do detailu plánovat nedají a žádný rozumný zahradník se o to ani nepokouší. Podobně knihy. Příběhy si do značné míry hledají své vlastní cesty, jejich autoři se mohou maximálně snažit příliš jim v tom nepřekážet.

Pentalogie Zahrada je tedy konečně uzavřena a chystáme ji k vydání. Nemá smysl skrývat, že šlo o mnohem náročnější – a nalezly by se mnohem expresivnější výrazy – proces, než se původně předpokládalo, a že jsme na počátku nového roku unavení, což je také důvodem lehké stagnace těchto stránek.

Nicméně, i v této situaci jsme vloni navštívili všechny významné české knižní veletrhy i další kulturní akce, setkali jsme se s inspirujícími osobnostmi, osvěžili se na duchu a obnovili své přesvědčení, že má smysl pokračovat. Pro všechny čtenáře, kteří ani v dospělosti nezapomněli na chuť krajin fantazie a větru od Moře, v širším společenství s těmi, kteří se podobni středověkým alchymistům odhodlaně pouštějí do vlastního tvůrčího dobrodružství. Po nocích, ve chvílích ukradených profánním povinnostem, všelijak. Protože zkrátka nemohou jinak.

Přesto, pro milovníky přehledů jeden kratší uvádím, včetně několika ilustračních fotografií.

  •  Na jaře se Nakladatelsví Kruh zúčastnilo Ostravského knižního veletrhu.
  • Uskutečnilo se autorské čtení v pražském Karlíně, kam jsme přijeli na pozvání Klubu pražských spisovatelů.
  • Aktivně jsme se zúčastnili i veletrhu Svět knihy v Praze, kde proběhlo společné autorské čtení při příležitosti uvedení nového Almanachu Obce spisovatelů ČR, Duše plné slov.

 

  •  V září jsme s oběma místopředsedkyněmi OSČR, Františkou Vrbenskou a Lydií Romanskou, cestovali do Letohradu v rámci delegace, která asistovala u předání Ceny E. E Kische 27. září 2017.

 

  • V říjnu proběhl rovněž 27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, kde jsme se zapojiliv doprovodném programu s příspěvkem Zahrada – ženská práce a dětská hra. Hovořilo se o tvůrčím procesu z hlediska autorek fantastiky.

 

  • Na podzim jsme byli rovněž pozváni k autorskému čtení a besedě se čtenáři v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Debatovalo se o práci nakladatelství, situaci spisovatelů v ČR. Čtenáři projevili zájem rovněž o otázky arteterapie.

 

  • Nelze opomenout tradiční společné autorské čtení s Ostravským střediskem Obce spisovatelů ČR v Knihovně města Ostravy. Bylo představeno několik úryvků z dosud nepublikované povídky Anděl ve sklepě, tématicky spjaté s cyklem Zahrada.
  • V předvánočním čase jsme se osvěžili účastí na brněnském Fénixconu 2017, mezinárodním setkání autorů a přátel fantastiky.

 

 

Setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně

Tres faciunt collegium, i my jsme se společně s Márií Schwingerovou a Liborem Richterem zjara vypravili navštívit stověžaté město. Samozřejmě jsme si dopřáli romantické jarní procházky po pamětihodnostech, ale hlavním cílem naší cesty byl Karlín. Tam jsme se v odpoledních hodinách na půdě Pražského klubu spisovatelů setkali k besedě, k níž nás jménem organizace již na podzim pozvala spisovatelka PhDr. Olga Nytrová.

Akce proběhla v prostorách fary CČSH a byla hojně navštívena nejen literáty.

Dostalo se nám vlídného a pozorného přijetí hostitelky, navíc našemu pořadu přidala lesku renomovaná spisovatelka Františka Vrbenská, která se ujala se sobě vlastním kouzlem moderování. Diskuse plynula v tónech lehkých i vážnějších, a občas jsme se dotklitéž věcí zcela zásadních. Jeden z těchto momentů mi utkvěl v paměti pevněji než ostatní:

Františka Vrbenská mne vyzvala, abych krátce shrnula, o čem vlastně román Zahrada je. Často kladený dotaz, ovšem zrovna na něj hledám pokaždé znovu poměrně obtížně odpověď, pokud se nemám pouštět rovnou do telegrafického líčení dějových linek a charakteristik postav. Vtom situaci zachraňuje Mária Schwingerová geniálně prostou obpovědí: Zahrada je především knihou o duši…

Nezbývá, než poděkovat vzácné alchymii toho okamžiku, který umožnil uchopit samotnou esenci. A samozřejmě oběma mým zasvěceným literárním přítelkyním.

Následovaly dotazy z pléna, spontánní rozhovory při číši vína a společné fotografování. Závěrem děkujeme Pražskému klubu spisovatelů za pozvání, účinkujícím i návštěvníkům za krásný zážitek.

Besedu provázela řada dotazů jak moderátorky Františky Vrbenské, tak zaujatých posluchačů. Bylo na co se ptát – na tvůrčí postupy, inspirační zdroje, vztah autora ke svým textům, na místo subžánru new adult fantasy (do něhož Zahrada zčásti spadá) v současné beletrii, na fenomén literárních postav, dokonce na autorčiny zkušenosti s psychologickou analýzou a arteterapií.

Vyhrazený čas málem nestačil, tím spíše, že cyklus Zahrada i samu Janu Richterovou lze právem pokládat za mimořádný literární zjev.

Málokdo vstoupí na knižní trh románovou prvotinou, v tomto případě celou pentalogií, která však působí vytříbeným, precizním a oduševnělým dojmem. Žádný literární pokus, ale vyzrálé, promyšlené dílo. Už prvý svazek Sféra (2013) vzbudil oprávněný zájem a sklidil vynikající kritiky. Následovaly Lovec (2014), Návrat (2015) a Velmistr (2016), v příštím roce bude publikován závěrečný díl.

Kultivovaný, napínavý příběh skupiny mladých lidí se odehrává v současnosti, mimořádnou hloubku i jedinečnost mu dodávají originálně pojaté fantastické a mystické prvky. Zároveň však spisovatelka dbá na velmi věrné, barvité zobrazení stávající reality. Neobvykle věrohodným způsobem spojuje přesně vykreslené prostředí a propracovanou psychologii postav s myticko-mystickými konotacemi, s podprahovým vnímáním a percepcí mnohotvárnosti univerza.

Vzniklo tak mimořádné dílo na pomezí magického realismu a netradiční fantasy, k němuž nenaleznete srovnatelně formovanou a kvalitní prózu nejen v Česku, ale ani v současné zahraniční literatuře.

Ačkoliv hodiny varovně připomínaly hostům odjezd vlaku, ještě se v přívětivém a povzbudivém prostředí „našeho Karlína“ neformálně debatovalo a hovořilo (dokonce i dlouho po jejich odchodu setrvali horliví besedníci). Přesto mnohé zůstalo toho březnového večera nedopovězeno…

Vyňato z textu PhDr. Františky Vrbenské

K setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně dne 21. 3. 2017

 


Na Vyšehradě


Spisovatelky Olga Nytrová a Františka Vrbenská


S Františkou Vrbenskou a Márií Schwingerovou o Zahradě


Publikum


Publikum


Dotaz má spisovatel Tomáš Kepka


Výtvarnice E. Peroutková a V. Polívková


Neformální diskuse s nakladatelem Liborem Richterem


Závěrečná skupinová